Nieuws‎ > ‎

NLExtract Progressie Update

Geplaatst 18 jun. 2016 03:54 door Just van den Broecke   [ 27 jul. 2016 03:33 bijgewerkt ]


Af en toe ook wat nieuws vanuit de werkbanken van NLExtract.
De laatste dagen (juni 2016) heeft onze Frank flink wat uren aan NLExtract besteed. Met name is hij bezig geweest met de TOP10NL, BGT en BRK.

Highlights NLExtract Git:

  • BGT- en Top10-extract gebruiken nu ook een args-bestand, net zoals BRK-extract. 
  • Top10-extract werkt nu ook met GDAL 2.0. BGT en BRK ook, maar dit leverde geen problemen op. 
  • BGT-extract: extra indexen toegevoegd voor de *actueel en *actueelbestaand PG-Views. 
  • BGT-extract: workaround voor de kruinlijnen
  • BGT-extract: verbeteringen GFS-bestand en SQL-script. 
  • Top10-extract: verbeteringen GFS-bestand. 
Toelichting voor het gebruik van args-bestanden (zie Stetl doc): de handigste werkwijze is om zelf options/default.args te kopiëren en hernoemen naar <machinenaam>.args en vervolgens naar eigen smaak in te richten. Als je Windows-paden gebruikt, kun je de backslashes vervangen door forward slashes. Je hoeft geen gebruik meer te maken van de SH-scripts, omdat er ook CMD-scripts zijn.

Voor de BRK en BGT zijn ook download-scripts beschikbaar. Je hebt hiervoor de command line tools wget en unzip nodig. Voor beide zijn er CMD-versies beschikbaar en voor de BRK is ook een SH-versie beschikbaar. De SH-versievoor de BGT nog online gezet. Voor TOP10NL is geen download-script nodig.

We zijn ook bezig om op http://data.nlextract.nl het aanbieden van downloads verder te automatiseren, zodat ze sneller en regelmatiger worden aangeboden.

Dit is gerealiseerd voor de BRK: http://data.nlextract.nl/brk/postgis/. De grote BRK-dump bevat annotaties, gebouwen en percelen. De kadgrens-dump bevat alleen kadastrale grenzen. Tezamen vormen ze de volledige BRK (Digitale Kadastrale Kaart, DKK) van heel Nederland. Van de BRK zullen we waarschijnlijk jaarlijks de laatste versie houden, omdat die geen historie bevat. De BRK-dump zal beschikbaar zijn zodra PDOK is bijgewerkt. Dit gebeurt maandelijks.

De BGT-download is bijna gereed. Die willen we in principe 2x per maand (na de 1e en 16e van iedere maand) aanbieden. De BGT bevat historie, dus waarschijnlijk gaan we alleen de laatste en de voorlaatste dump houden. De BGT komt hier te staan: http://data.nlextract.nl/bgt/postgis/. Let op: de kruinlijnen in de dump die nu online staat (van 2 juni) zijn niet goed. Dit komt omdat in de GML twee attributen ontbreken (srsName op de geometrie en srsDimension op de poslist-elementen). Ondertussen heb ik dit in NLExtract gefixed, maar ik moet nog een nieuwe dump maken.

Vervolgens gaan we ook weer aan de TOP10NL-download werken. Ook hiervan gaan we waarschijnlijk jaarlijks de laatste versie houden. Deze worden op dit moment nog handmatig geupload. Deze zal ook handmatig worden afgestart, omdat de laatste tijd vaak is gebleken dat de ZIP-files een aantal dagen of zelfs een paar weken later pas beschikbaar zijn. Locatie: http://data.nlextract.nl/top10nl/postgis/.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, laat het dan ons via de NLExtract mailinglijst weten. Issues m.b.t. de software graag in Git opvoeren: https://github.com/nlextract/NLExtract/issues
Comments