Nieuws


NLExtract Hacking Day 26 april 2018

Geplaatst 17 apr. 2018 01:06 door Just van den Broecke   [ 26 apr. 2018 06:25 bijgewerkt door Edward Mac Gillavry ]


Een hacking/doe-dag voor iedereen die betrokken is of wil raken bij het NLExtract project. Het voornaamste doel is het bijeenbrengen van de community die veelal via de NLExtract- mailinglijst en -GitHub al sinds 2011 samenwerkt, samen kijken wat belangrijk is om project verder te brengen en hier alvast aan te werken. Breng je eigen laptop mee (BYOD).

Specifieke onderwerpen nog te bepalen, een eerste aanzet vind je op de OSGeo.nl Wiki. Vul aan waar nodig.

Met dank aan Webmapper voor de organisatie en het ter beschikking stellen van de locatie! Lunch/borrel uit gelden van de OGT Award die NLExtract kreeg.

Opgeven kun je via Meetup.

Deze dag inclusief lunch/borrel (17:00) is kosteloos. Inloop 09:00, start om 09:30. Locatie is GeoLab in de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht

NLExtract 1.3.0 released!

Geplaatst 7 nov. 2017 02:39 door Just van den Broecke


Heeft weer even geduurd, maar NLExtract v1.3.0 is beschikbaar. Zie de issues van de Milestone en de NLExtract VERSION info, voor wat er in deze release is gegaan. Belangrijkste toevoeging is uitgebreide Adres info in NLExtract CSV dumps voor BAG. Verder stabiliteit- en download fixes voor BGT en BRK. Download als .zip of .tar.gz te vinden op: http://www.nlextract.nl/file-cabinet.

NLExtract wint OGT Award!

Geplaatst 23 nov. 2016 06:11 door Just van den Broecke


Op de GeoBuzz in Den Bosch won het NLExtract Project in de categorie "Developers" een OGT-award ("toon aan wat je met de TOP10Vector/TOP10NL/BRT hebt gedaan") van 1000,- na een blijkbaar successvolle pitch!
Dank aan allen die op een of andere wijze hebben meegewerkt en nog meewerken aan dit project!
Het bedrag, zoals gepitched, zal ten goede komen aan het project. We kijken nog hoe/wat, suggesties welkom.

NLExtract Genomineerd voor OGT Award

Geplaatst 21 nov. 2016 02:37 door Just van den Broecke   [ 22 nov. 2016 09:32 bijgewerkt ]
Zie ook onderstaand plaatje, we zijn in goed gezelschap! Op Op 22-nov-2016 | 15:30 - 16:15 uur in Verteltheater zullen we NLExtract pitchen op de GeoBuzz. Aangehecht ook de pitch presentatie (PDF).
http://geobuzz.nl/schedule/ogt-awards-ontwikkelaars-en-studenten/


NLExtract 1.2.0 Released!

Geplaatst 12 okt. 2016 08:07 door Just van den Broecke   [ 17 okt. 2016 10:59 bijgewerkt ]

Het heeft even geduurd, maar NLExtract versie 1.2.0 (6 okt 2016) is nu beschikbaar onder http://www.nlextract.nl/file-cabinet

Er zitten heel veel fixes en nieuwe functies (oa BGT en BRK extractie naar PostGIS) in deze release: 62 stuks, zie alle "tickets"hier:
https://github.com/nlextract/NLExtract/milestone/8?closed=1

We willen nu ook vaker releasen en er wordt momenteel druk ontwikkeld, o.a. Frank werkt aan een Docker image met web-gui voor BAG. 

NB: (17 okt 2016) inmiddels is er ook een v1.2.1 bugfix release, zie deze Milestone voor de fixes op BRK extractie: https://github.com/nlextract/NLExtract/milestone/10?closed=1

NLExtract GitHub repo is verhuisd

Geplaatst 8 aug. 2016 13:05 door Just van den Broecke


NLExtract heeft nu een eigen GitHub Organization op github.com/nlextract. Het NLExtract project is daar te vinden op github.com/nlextract/NLExtract. Op zich verandert er weinig. Op GitHub zal je ook door-gelinkt worden vanuit oude repo. Mocht je in je eigen omgeving een NLExtract GitHub repo volgen/klonen dan kun je de origin gemakkelijk zetten in de "root" van je project met het commando: 
git remote set-url origin https://github.com/nlextract/nlextract. 

Zie ook details in het betreffende ticket/issue. Niet alleen maakt deze "move" het NLExtract project onafhankelijker, maar ook biedt dit mogelijkheden tot het aanmaken van additionele sub-projecten. 

NLExtract Progressie Update

Geplaatst 18 jun. 2016 03:54 door Just van den Broecke   [ 27 jul. 2016 03:33 bijgewerkt ]Af en toe ook wat nieuws vanuit de werkbanken van NLExtract.
De laatste dagen (juni 2016) heeft onze Frank flink wat uren aan NLExtract besteed. Met name is hij bezig geweest met de TOP10NL, BGT en BRK.

Highlights NLExtract Git:

  • BGT- en Top10-extract gebruiken nu ook een args-bestand, net zoals BRK-extract. 
  • Top10-extract werkt nu ook met GDAL 2.0. BGT en BRK ook, maar dit leverde geen problemen op. 
  • BGT-extract: extra indexen toegevoegd voor de *actueel en *actueelbestaand PG-Views. 
  • BGT-extract: workaround voor de kruinlijnen
  • BGT-extract: verbeteringen GFS-bestand en SQL-script. 
  • Top10-extract: verbeteringen GFS-bestand. 
Toelichting voor het gebruik van args-bestanden (zie Stetl doc): de handigste werkwijze is om zelf options/default.args te kopiëren en hernoemen naar <machinenaam>.args en vervolgens naar eigen smaak in te richten. Als je Windows-paden gebruikt, kun je de backslashes vervangen door forward slashes. Je hoeft geen gebruik meer te maken van de SH-scripts, omdat er ook CMD-scripts zijn.

Voor de BRK en BGT zijn ook download-scripts beschikbaar. Je hebt hiervoor de command line tools wget en unzip nodig. Voor beide zijn er CMD-versies beschikbaar en voor de BRK is ook een SH-versie beschikbaar. De SH-versievoor de BGT nog online gezet. Voor TOP10NL is geen download-script nodig.

We zijn ook bezig om op http://data.nlextract.nl het aanbieden van downloads verder te automatiseren, zodat ze sneller en regelmatiger worden aangeboden.

Dit is gerealiseerd voor de BRK: http://data.nlextract.nl/brk/postgis/. De grote BRK-dump bevat annotaties, gebouwen en percelen. De kadgrens-dump bevat alleen kadastrale grenzen. Tezamen vormen ze de volledige BRK (Digitale Kadastrale Kaart, DKK) van heel Nederland. Van de BRK zullen we waarschijnlijk jaarlijks de laatste versie houden, omdat die geen historie bevat. De BRK-dump zal beschikbaar zijn zodra PDOK is bijgewerkt. Dit gebeurt maandelijks.

De BGT-download is bijna gereed. Die willen we in principe 2x per maand (na de 1e en 16e van iedere maand) aanbieden. De BGT bevat historie, dus waarschijnlijk gaan we alleen de laatste en de voorlaatste dump houden. De BGT komt hier te staan: http://data.nlextract.nl/bgt/postgis/. Let op: de kruinlijnen in de dump die nu online staat (van 2 juni) zijn niet goed. Dit komt omdat in de GML twee attributen ontbreken (srsName op de geometrie en srsDimension op de poslist-elementen). Ondertussen heb ik dit in NLExtract gefixed, maar ik moet nog een nieuwe dump maken.

Vervolgens gaan we ook weer aan de TOP10NL-download werken. Ook hiervan gaan we waarschijnlijk jaarlijks de laatste versie houden. Deze worden op dit moment nog handmatig geupload. Deze zal ook handmatig worden afgestart, omdat de laatste tijd vaak is gebleken dat de ZIP-files een aantal dagen of zelfs een paar weken later pas beschikbaar zijn. Locatie: http://data.nlextract.nl/top10nl/postgis/.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, laat het dan ons via de NLExtract mailinglijst weten. Issues m.b.t. de software graag in Git opvoeren: https://github.com/nlextract/NLExtract/issues

Nieuwe datasets verwerkt: BGT en BRK

Geplaatst 31 mei 2016 08:06 door Just van den Broecke

NLExtract developers zitten nooit stil: in de afgelopen maanden zijn de datasets Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Kadastrale Percelen (BRK Digitale Kadastrale Kaart) omgezet naar PostGIS. Tevens wordt gewerkt aan automatische/regelmatige PostGIS dumps op data.nlextract.nl

Beide datasets zijn geconverteerd met behulp van een Stetl configuratie, dus zelfs zonder specifieke code! Binnenkort in nieuwe versie NLExtract, nu te bezichtigen in GitHub: BGT en BRK. Met dank aan Frank Steggink.

Deze BGT en BRK PostGIS dumps zijn tevens verwerkt door JW van Aalst in de laatste releases van OpenTopo en online te bewonderen in map5.nl.

NLExtract in NRC Next

Geplaatst 25 aug. 2015 01:43 door Just van den Broecke   [ 25 aug. 2015 01:48 bijgewerkt ]

Bas Tooms, journalist bij NRC Next stelde ons de vraag: 

"Voor nrc.next check ik de uitspraak: Als op elk Nederlands dak één zonnepaneel zou staan, hadden we geen gas meer nodig. Hoeveel een gemiddeld zonnepaneel opbrengt weet ik inmiddels, maar de hoeveelheid Nederlandse daken is mij nog onbekend. Ik hoop dat je mij daarmee kunt helpen. Mocht het mogelijk zijn om te kijken of alle dagen ook geschikt zijn voor zonnepanelen, je zei dat dit misschien mogelijk was, dan zou dat natuurlijk nog interessanter zijn. Mocht je nog andere ideeën hebben, ik weet immers niet wat er mogelijk is, dan hoor ik het ook graag. De deadline voor mijn artikel ligt op donderdag, het stuk komt dan vrijdag in de krant. Alvast bedankt."

Op basis van de BAG data  van aug 2015 ingelezen met NLExtract gaf ontwikkelaar Just van den Broecke de volgende getallen af:
  • Aantal gebouwen in Nederland (inclusief schuurtjes etc): 9861942 dus bijna 10 miljoen BAG query: select count(identificatie) from pandactueelbestaand;
  • Deze hebben gezamelijke oppervlakte van 1241776878 m2 dus 1241.8 km2 BAG query: select sum(ST_Area(geovlak)) from pandactueelbestaand;
Ook NLExtract ontwikkelaars Frank Steggink en Richard Duivenvoorde gaven hier nog meer gedetailleerde input aan. 
Uiteindelijk is het een mooi artikel geworden in NRC Next van 22 aug 2015. 
Uiteraard zijn we/ik wel voor alternatieven voor het gas zoals zonnepanelen, maar het ging hier om de bewering.
Zie het volledige artikel online bij NRC Next of klik op plaatje hieronder of PDF-attachment om volledige versie te zien.

Utrecht in 3D met BAG+AHN2

Geplaatst 26 jan. 2015 02:16 door Just van den Broecke   [ 26 jan. 2015 02:19 bijgewerkt ]

http://osgeo.nl/2015/01/nieuwjaarsborrel-2015-de-presentaties/


Tijdens de OSGeo.nl+OpenStreetMap NL nieuwjaarsborrel op 11 jan 2015 presenteerde Frank Steggink hoe hij BAG panden met AHN2 hoogtes heeft opgewerkt tot een LOD1 (blokken) 3D dataset. Lees hier het verslag van de nieuwjaarsborrel met ook bijdrage van Jan-Willem van Aalst over nieuwe 1600px/km OpenTopo kaarten. Hieronder ook de video gemaakt door Tom van Helsdingen die Frank als demo liet zien.

In 2015 gaan we binnen NLExtract nog meer 3D doen. Meerdere experimenten zijn gedaan en in voortgang. Zie bijvoorbeeld ook de Top10NL 3D visualisatie met CesiumJS op http://app.nlextract.nl/3d

Utrecht 3D LOD1 met BAG+AHN2


1-10 of 25

Comments